BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Maj

29

imieniny:

Benity
Maksymiliana
Teodozji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach /

Aktualności

Rodzina 500+

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz 195) będzie realizował zadania w ramach Programu „Rodzina 500+”

Druki wniosku będzie można pobierać w siedzibie urzędu, I piętro pok. Nr 7 i Nr 8 oraz II piętro pok. Nr 16 
od dnia 1 kwietnia 2016 r. w godz. 700 – 1430

Program ,,Rodzina 500+” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. 
Zgodnie z ustawą, z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia.

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia.

Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.
Świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub gotówką w kasie banku (Punkt Kasowy w Lutowiskach).

W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Co do zasady, dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Istotne jest, że pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie do 30 września 2017 roku

Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając do wniosku odpowiednie oświadczenia o dochodach. Do pierwszego okresu będą brane pod uwagę dochody za 2014 rok.

Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

Więcej informacji udzielamy w siedzibie urzędu I piętro pok. Nr 7 i Nr 8 oraz II piętro pok. Nr 16 
tel. 13 461 03 12 lub 13 461 00 55

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie uprzejmie informuje, iż została uruchomiona infolinia pod nr 800 100 990, za pośrednictwem której pracownicy Urzędu będą udzielać osobom zainteresowanym informacji z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

 

Niebieska Linia

pliki/lutowiska/files/aktualnosci/2015/Infolinia_przemoc.jpg

Ogłoszenie

Spotkania grupy AA odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 17:30 w salce parafialnej na plebanii w Czarnej.


Kierownik GOPS

Małgorzata Prokopiak-Młynarczyk

Kalendarz

p Maj 2017 n
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31